Milieu 92 Artikelen

Dutch Sustainable Growth Coalition; shape, share and stimulate

KLM STORY

Gepubliceerd

18 Sep, 2017

De ontwikkeling van een toekomstbestendige wereld versnellen; dat is de hoofddoelstelling van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) die in 2012 werd gevormd.

KLM is een van de acht deelnemende bedrijven. Sinds kort heeft deze organisatie een site: www.dsgc.nl. Het uitgangspunt van de DSGC is eigenlijk betrekkelijk eenvoudig: het geven van het goede voorbeeld aan en het stimuleren van andere bedrijven om ook hen duurzame businessmodellen te laten implementeren. De strategie bestaat uit drie woorden: shape, share en stimulate.

Duurzame welvaart

In 2012 richtten acht toonaangevende Nederlandse multinationals de DSGC op: Akzo Nobel, DSM, Friesland Campina, Heineken, Philips, Shell, Unilever en KLM. De CEO’s van deze bedrijven zijn ervan overtuigd dat de veranderingen en innovaties op gebieden als energievoorziening, grondstofgebruik en voedselsystemen Nederland een nieuw toekomstperspectief kunnen bieden. Een perspectief van duurzame welvaart en kansen voor iedereen.

Voorbeelden

De site (www.dsgc.nl/) bevat informatie over het werk van de Dutch Sustainable Growth Coaltion, de visie op duurzaamheid en de wijze waarop duurzaamheid in de businessmodellen van bedrijven kunnen worden ondergebracht. Daarnaast zijn er voorbeelden van duurzame projecten van de leden van de DSGC en de behaalde resultaten.

Doelen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) die de Verenigde Naties hebben geformuleerd zijn het uitgangspunt van deze aanpak. Diverse leden van de DSGC hebben aan de totstandkoming ervan gewerkt. In totaal zijn dat er 17. Elk deelnemend bedrijf draagt bij aan die SDG’s, waar het zelf de meeste invloed op kan uitoefenen. KLM richt zich met name op SDG 13 ‘Climate action’ en SDG 12 ‘Responsible consumption and production’. Hieronder vallen onder meer KLM’s catering- en afvalbeleid. In deze video de uitleg van KLM’s CEO Pieter Elbers.

Meer weten? Kijk op www.dsgc.nl/nl
 

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

3 Dec, 2014

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven